HUB OF EDUCATION Hua Hin

พื้นที่สร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

HUB OF EDUCATION HUA HIN

“…เราอยากแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับครูอาจารย์ และเยาวชน รวมถึงผู้ที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนที่หัวหิน ทุกเพศทุกวัย ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมทั้งแบบระยะสั้น/ระยะยาวและค่ายสำหรับเยาวชน ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศที่ปลอดโปร่ง สวยงาม…”

--- ภัทราวดี มีชูธน

ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง ปี 2557
patravadi kru lek Credit Aday Bulletin

กิจกรรม Coming Soon

05 Apr 2023
Coming Soon

Summer camp 2023 โดยครูเล็ก ภัทราวดี

April 5, 2023 @ , more
โรงเรียนภัทราวดีหัวหิน

แหล่งเรียนรู้คู่ความสนุก ครบ! จบในหัวหิน

คลาสเรียนของเรา

HUB OF EDUCATION

มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล โดย ครูต้อม

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
HUB OF EDUCATION

Healthy Life มากินอาหารเป็นยา กันเถอะ

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
HUB OF EDUCATION

ปลูกต้นไม้ด้วยกระถางที่ปั้นเอง โดย ครูโดโด้

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
HUB OF EDUCATION

Printmaking for kids ภาพพิมพ์สำหรับเด็ก

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
HUB OF EDUCATION

Kids Yoga & Mindfulness โดย ครูแนน

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
HUB OF EDUCATION

Cooking for kids โดย ครูตา

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง
HUB OF EDUCATION

ร้องเพลง On Key โดย ครูอิคคิว

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
อบรมเชิงปฏิบัติการ hub of education

Teachers Training

สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูผู้สอน และผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งต่อมรดกทางปัญญาตามแนวทางการจัดกิจกรรมของท่านอาจารย์หม่อมดุษฏี บริพัตร ณ อยุธยา​ ” ร่วมกับหลักสูตรการบูรณาการสอนทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์และภาษา) ผ่านกระบวนการทางศิลปะการแสดง ของครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2557 ) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้นำเอาศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ศิลปะ การละคร เพลง นิทาน พื้นฐานการเคล่ื่อนไหว รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสทั้ง 5 เสริมการจัดประสบการณ์การการเรียนการสอนเข้ามาบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน สร้างวินัยและเกิดความภูมิใจในตนเอง

Social Media ของเรา

ความเคลื่อนไหวบน Facebook Hub of Education HuaHin