วาดภาพ Painting / ปั้นเซรามิก Sculpture / ดอกไม้ประดิษฐ์ Flower Artifiction

ครูโด้
ครูโด้ / Kru Do

เกี่ยวกับครู About Kru Do

คำอธิบาย description

เพลิดเพลินและสนุกไปกับกิจกรรมทางศิลปะมากมาย ผ่านเทคนิคที่ถ่ายทอดโดยครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้งประดิษฐ์ วาด และปั้น

Enjoy many artistic activities through techniques handed down by expert teachers, including inventions, drawings and sculptures.

นอกจากความสนุกหลากหลายท่านยังสามารถรับชิ้นงานที่ภาคภูมิใจกลับบ้านไปตกแต่ง และใช้ประโยชนย์ต่อในชีวิตประจำวัน

In addition to a variety of fun activities, you can take your proud pieces home and decorate them and continue to use them in daily life.

อายุที่รับ
5 ขวบขึ้นไป 5 years and above

ค่าเรียน

699 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง

เงื่อนไขการจอง

  • การขอยกเลิก ต้องโทรมาติดต่ออย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ลงนัดเรียน ทาง Hub of Education จะคืนเงินค่าจองให้เต็มจำนวน
  • การเลื่อนวันเรียน ต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ลงนัดเรียน

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

Maps

Contact

Agent

HUB OF EDUCATION
Send a message