เกี่ยวกับเรา

HUB OF EDUCATION HUA HIN

“…โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน เป็นสถานศึกษาก่อตั้งตั้งแต่ปี พศ.2552 ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำศิลปศาสตร์ในทุกแขนงเป็นตัวกระตุ้นให้เยาวชนเรียนรู้และนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม นอกจากนี้โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงศิลปศาสตร์ผนวกการกีฬาเข้ากับการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาและองค์กรที่มีชื่อเสียงมากมาย ให้จัดทำ Workshop การจัดการเรียนรู้ Teacher Training, team building และค่ายเยาวชนในทุก ๆ ปี

เราอยากแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับครูอาจารย์ และเยาวชน รวมถึงผู้ที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนที่หัวหิน ทุกเพศทุกวัย ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมทั้งแบบระยะสั้น/ระยะยาวและค่ายสำหรับเยาวชน ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศที่ปลอดโปร่ง สวยงาม…”

--- ภัทราวดี มีชูธน

ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง ปี 2557