Summer camp ของครูเล็ก ภัทราวดี ช่วงที่ 2/4

Hub of Education Hua Hin

Summer camp ของครูเล็ก ภัทราวดี ช่วงที่ 2/4

April 21, 2022 - April 24, 2022
10:00 - 15:00
โรงเรียนภัทราวดีหัวหิน

Summer camp ของครูเล็ก ภัทราวดี
เปิดรับสมัครแล้ว
พฤหัส – อาทิตย์
14-17 เมษายน
21-24 เมษายน
28 เมษา-1 พฤษภาคม
และ 5-8 พฤษภาคม 2565

เลือก weekend ทึ่สะดวกได้เลยค่ะ


การละคร (การพูดให้ชัดเจน การหายใจ)
การดนตรี (performance on stage)
การกีฬา (การปีนป่าย skateboard ขี่ม้า)
การเกษตร (การปักชำ การปลูกผัก การป้องกันแมลง)
ภาษากาย ( body language )
ทักษะชีวิต
Stem innovation
Robotic

และ
Teacher training สำหรับคุณครูปฐมวัย
Learn and play

การเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ ในการเรียนการสอน)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
081 813 9631
091 847 5427