Summer camp 2023 โดยครูเล็ก ภัทราวดี

Hub of Education Hua Hin

Summer camp 2023 โดยครูเล็ก ภัทราวดี

April 5, 2023 - April 9, 2023
โรงเรียนภัทราวดีหัวหิน

เสิรมสร้างความมั่นใจ ระเบียบวินัย เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านศิลปศาสตร์ ท่ามกลางธรรมชาติ ในพื้นที่ 200 ไร่ ของโรงเรียน ภัทราวดี หัวหิน ควมคุมการสอนโดย ครูเล็ก ภัทราวดี


ค่าย (Intermediate) 5-9 เมษายน 2566
รับสมัคร อายุ 11 ปี ขึ้นไป


ค่ายนักเรียนใหม่ (Beginners) 16-20 เมษายน 2566
รับสมัคร อายุ 5-7, 8-11 และ 13 ปี ขึ้นไป


ติดต่อสอบถามรายละเอียด
Khun Som-O
Tel. 081-985-6954