ครูมะระ นที จงมีสุข

NATEE JONGMEESUK

t9

ข้อมูลติดต่อ

ครูมะระ นที จงมีสุข

NATEE JONGMEESUK

ประวัติการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาทัศนศิลป์
- วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
- วิชาโทการศึกษาปฐมวัย

คลาสเรียนของครูมะระ

No item found

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • วาดภาพประกอบอิสระ


 • พนักงานราชการ กองควบคุมโรคระบาด
  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 • ผู้จัดการร้านอาหาร


 • เจ้าหน้าที่ดูแลและซ่อมแซมงานศิลปะ
  สนามบินสุวรรณภูมิ


 • คุณครูโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
  – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 • คุณครูประจำวิชาศิลปะ หน้าที่พลเมืองและวิชาสุขศึกษา

 • เจ้าหน้าที่ทะเบียน และธุรการ