ปลูกต้นไม้ด้วยกระถางที่ปั้นเอง โดย ครูโดโด้

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ปลูกต้นไม้ด้วยกระถางที่ปั้นเอง

การนำศิลปะมาผสมผสานกับการเกษตร เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้ามาเรียนรู้ รักธรรมชาติและงานศิลป์ ผ่านการปั้นกระถางต้นไม้ตามสไตล์ (Style) ของตนเองจากความคิดสร้างสรรค์

สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • การปลูกต้นไม้ด้วยตนเอง
  • ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์
  • มีผลงานกลับบ้าน

ระยะเวลาเรียน

1 ชั่วโมง ( ทำการเรียนการสอนเฉพาะวันอังคาร – วันเสาร์ )

ผู้เรียน

เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

ค่าเรียน

450 บาท (ราคาไม่รวมอุปกรณ์ ในการเผากระถาง )

สถานที่เรียน

ห้องศิลปะ โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

การแต่งกาย

สวมชุดตามสไตล์ : ที่เรียนมีผ้ากันเปื้อนเตรียมไว้ให้

หมายเหตุ

ผู้เรียนตรวจ ATK ไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง

เงื่อนไขการจอง

  • การขอยกเลิก ต้องโทรมาติดต่ออย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ลงนัดเรียน ทาง Hub of Education จะคืนเงินค่าจองให้เต็มจำนวน
  • การเลื่อนวันเรียน ต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ลงนัดเรียน

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

Maps

Contact

Agent

HUB OF EDUCATION
Send a message